O Nás

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace,  jejímž zřizovatelem  je město Hranice.

Vznikl již v roce 1964 a působil na Teplické ulici v Hranicích. V roce 1991 byla činnost Domu dětí a mládeže  přesunuta na stávající adresu na Galašovu ulici. Od listopadu 2005 otevřel Dům dětí a mládeže v Základní škole na Nové ulici ( v současné době Střední zdravotnická škola Hranice) své odloučené pracoviště.

Dům dětí a mládeže se v Hranicích zabývá  volno-časovými aktivitami pro děti, mládež  a dospělé, organizací a realizací mimoškolní výchovy a výuky dětí. Během školního roku nabízí téměř 70 kroužků v  oblasti výtvarné výchovy, hudby,  sportu, tance, přírodovědy a dalších. Nabízí také letní  pobytové  a  příměstské tábory, odpolední, víkendové a prázdninové akce.