EU MŠMT

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše organizace realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015038 s názvem “ Šablony II - Aktivity pro střediska volného času, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ, zájmové a rozvojové aktivity SVČ, spolupráce s rodiči účastníků SVČ a veřejností.
 

MŠMT

 
 
 
 

Kontakt

Najdete nás

Dům dětí a mládeže Hranice
Příspěvková organizace
Galašova 1746
753 01 Hranice

Mapa

Kontakty:
telefon: +420 581 601 700
email: ddm.hranice@hranet.cz

 

MŠMT

MŠMT